معرّفی اجمالی

 علم تجوید / التّجدید فی فنّ التّجوید جلد ۳
محتوای اصلی کتاب «التّجدید فی فنّ التّجوید»، بر پایه‌­ی اصلی دو منظومه‌­ی فنّی و تخصّصی «مَتْنُ ٱلشَّاطِبِیَّهِ = حِرْزُ ٱلْأَمَانِیِّ وَ وَجْهُ ٱلتَّهَانِیِّ فِی ٱلْقِرَاءَاتِ ٱلسَّبْعِ»، تألیف: علّامه‌­ی بزرگوار جناب أبو محمّد الشّاطبی(ره) [= متوفّی سال ۵۹۰ هـ.ق] و «مَتْنُ طَیِّبَهِ ٱلنَّشْرِ فِی ٱلْقِرَاءَاتِ ٱلْعَشْرِ»، تألیف: علّامه‌­ی بزرگوار جناب أبو الخیر ابن الجزری(ره) [= متوفّی سال ۸۳۳ هـ.ق] – همراه با برخی کاستی‌­ها و فزونی‌ها – استوار و پایدار می­‌باشد، مع هذا؛ از سائر کتب ناب، اصیل و معتبر فنّ تجوید نیز جهت تکمیل مباحث؛ استفاده‌­­­های شایانی شده است.
مهمّ­ترین اهداف تألیف کتاب عبارتند از:
۱) اهمّیّت و ارزش علم تجوید.
۲) شدّت احتیاج و نیاز به علم تجوید.
۳) قلّت تصنیفات و تألیفات جامع و کامل، پیرامون علم تجوید به زبان عربی – فارسی و به صورت مصوّر.
۴) اجرای قواعد و قوانین علم تجوید در کلام اللّه مجید.
۵) احیاء مجدّد کلام بزرگان علم تجوید.
۶) ذکر تمام و کمال قواعد و مباحث علم تجوید، از سطح مقدّماتی تا سطح فوق تخصّصی به صورت فصیح و بلیغ.
۷) برّرسی لطیف و دقیق قوانین علم تجوید و ذکر ناگفته‌­های آن.

بازدید کلّ : 14

التّجدید فی فنّ التّجوید ج ۳
التّجدید فی فنّ التّجوید ج ۳فهرست