معرّفی اجمالی

شراب بهشتی ۵
پس از استقبال بی نظیر از مجموعه‌ی شراب بهشتی ۳، مجموعه‌ی شراب بهشتی ۵ با همان سبک و سیاق امّا با کیفیّتی بهتر و دقّت بیش‌تر در تولید به شما تقدیم می‌گردد، گویش فارسی آیات آسمانی ۲۲ سوره از قرآن کریم، سوره‌های: صافّات، قمر، حشر، ملک، قلم، فجر، لیل، بیّنه، مرسلات، فرقان، مائده، نمل، فاطر، انبیاء، اعراف، طاها، رعد، حدید، آل عمران و شوری.
 وبسایت: SharabeBeheshti.Ir / شماره تماس: ۳۶۶۰۲۱۲۵-۰۲۱

بازدید کلّ : 34

شراب بهشتی ۵فهرست