مصحف ترجمه
مصحف ترجمه
مصحف ترجمه
معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: zip – pdf | تعداد صفحه: مختلف | حجم: 1/63 گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۱

توضیحات:
مجموعه‌ای نفیس و ارزشمند از ترجمه‌های بین المللی قرآن کریم به زبان‌های زنده‌ی دنیا | به همراه ترجمه‌های متعدّد قرآن کریم به زبان فارسی و زبان کردی

تعداد بازدید کلّ : 130

زبان - مترجم

تعداد صفحه

حجم

دانلود

فارسی - شهاب تشکری آرانی

604 صفحه

۶/۱۲ مگابایت

فارسی - محمود صلواتی

604 صفحه

۶/۵۵ مگابایت

فارسی - محمد صادقی تهرانی

604 صفحه

۷/۱۶ مگابایت

فارسی - کاظم پور جوادی

604 صفحه

۶/۴۳ مگابایت

فارسی - جلال الدین مجتبوی

604 صفحه

۶/۸۷ مگابایت

فارسی - محمد کاظم معزی

604 صفحه

۶/۳۲ مگابایت

فارسی - عباس مصباح زاده

604 صفحه

۶/۳۶ مگابایت

فارسی - بهاء الدین خرم شاهی

604 صفحه

۶/۶۴ مگابایت

فارسی - مصطفی خرمدل

604 صفحه

۱۲/۶ مگابایت

فارسی - عبد المحمد آیتی

604 صفحه

۶/۵۰ مگابایت

فارسی - کاظم ارفع

604 صفحه

۶/۶۱ مگابایت

فارسی - علی مشکینی

604 صفحه

۷/۶۳ مگابایت

فارسی - حسین انصاریان

604 صفحه

۷/۳۶ مگابایت

فارسی - حسین الهی قمشه‌ای

604 صفحه

۷/۲۳ مگابایت

فارسی - محسن قرائتی

604 صفحه

۷/۱۲ مگابایت

فارسی - محمد مهدی فولادوند

604 صفحه

۶/۸۳ مگابایت

فارسی - ابوالفضل بهرام پور

604 صفحه

۶/۶۲ مگابایت

فارسی - ناصر مکارم شیرازی

604 صفحه

۷/۱۳ مگابایت

زبان فارسی

1234 صفحه

۳۶/۲ مگابایت

زبان یونانی

۱۰۱۰ صفحه

۱۵/۸ مگابایت

زبان یوروبائی

۹۳۰ صفحه

۱۴/۷ مگابایت

زبان هوسائی

۱۰۱۰ صفحه

۱۷/۷ مگابایت

زبان هندی

۱۳۳۱ صفحه

۲۷/۱ مگابایت

زبان ویتنامی

۱۲۳۳ صفحه

۳۶/۳ مگابایت

زبان نیبالی

۱۲۶۶ صفحه

۲۴/۷ مگابایت

زبان ملیباری

۹۴۵ صفحه

۲۳/۳ مگابایت

زبان مقدونی

۹۷۸ صفحه

۱۵/۵ مگابایت

زبان مجری

۱۰۷۴ صفحه

۱۸/۵ مگابایت

زبان کوری

۱۴۲۵ صفحه

۳۳/۰ مگابایت

زبان کشمیری

۱۶۹۸ صفحه

۴۳/۰ مگابایت

زبان کردی

۱۲۲۷ صفحه

۴۷/۴ مگابایت

زبان قزاقی

۶۷۵ صفحه

۱۹/۰ مگابایت

زبان قرقیزی

۱۱۵۴ صفحه

۱۸/۵ مگابایت

زبان فولانی

۱۲۳۵ صفحه

۳۵/۵ مگابایت

زبان فرانسوی

۱۲۳۵ صفحه

۲۸/۱ مگابایت

زبان شیشیوائی

۱۴۲۶ صفحه

۲۱/۴ مگابایت

زبان سومالی

۹۴۶ صفحه

۱۷/۷ مگابایت

زبان سواحلی

۱۶۵۸ صفحه

۲۰/۲ مگابایت

زبان سندی

۱۲۳۵ صفحه

۲۹/۱ مگابایت

زبان روسی

۱۰۹۰ صفحه

۱۹/۶ مگابایت

زبان دری

۱۲۴۹ صفحه

۳۵/۳ مگابایت

زبان داغبانی

۱۱۱۴ صفحه

۱۷/۸ مگابایت

زبان چینی

۱۲۳۳ صفحه

۶۰/۱ مگابایت

زبان تلغوئی

۱۳۰۶ صفحه

۲۵/۱ مگابایت

زبان ترکی استانبولی

۶۵۸ صفحه

۲۲/۸ مگابایت

زبان ترکستانی

۷۱۳ صفحه

۳۸/۹ مگابایت

زبان تایلندی

۱۷۹۲ صفحه

۲۵/۵ مگابایت

زبان تامیلی

۱۲۵۰ صفحه

۳۷/۹ مگابایت

زبان تاجیکی

۱۶۸۲ صفحه

۲۰/۵ مگابایت

زبان پشتوئی

۱۹۷۷ صفحه

۴۷/۲ مگابایت

زبان پرتغالی

۱۰۸۳ صفحه

۱۷/۴ مگابایت

زبان بوسنیائی

۱۲۶۷ صفحه

۳۶/۳ مگابایت

زبان بورمی

۳۱۰۴ صفحه

۵۷/۴ مگابایت

زبان بنغالی

۲۹۸۳ صفحه

۸۰/۱ مگابایت

زبان براهوئی

۸۱۵ صفحه

۴۴/۹ مگابایت

زبان باسا

۱۲۲۷ صفحه

۳۵/۶ مگابایت

زبان آواری

۲۲۳۴ صفحه

۳۵/۰ مگابایت

زبان آمازیغی

۱۱۴۷ صفحه

۳۲/۷ مگابایت

زبان آلمانی

۱۲۶۳ صفحه

۴۰/۹ مگابایت

زبان آلبانی

۷۶۹ صفحه

۲۵/۴ مگابایت

زبان آذری

۹۱۴ صفحه

۱۵/۹ مگابایت

زبان ایرانونی

۱۰۸۸ صفحه

۱۵/۷ مگابایت

زبان ایتالیائی

۹۴۶ صفحه

۱۵/۸ مگابایت

زبان اویغوری

۶۵۹ صفحه

۲۵/۲ مگابایت

زبان انکوئی

۱۳۱۵ صفحه

۲۳/۸ مگابایت

زبان اندونزی

۱۲۸۱ صفحه

۴۰/۸ مگابایت

زبان اندونزی و مانداری

۱۲۶۶ صفحه

۲۶/۱ مگابایت

زبان اکراینی

۹۹۴ صفحه

۱۶/۲ مگابایت

زبان اسپانیائی

۱۰۸۸ صفحه

۲۳/۸ مگابایت

زبان ارمنی

۲۹۴ صفحه

۵/۱۴ مگابایت

زبان اردوئی

۱۷۷۷ صفحه

۳۳/۳ مگابایت

فهرست