مصحف تجوید
مصحف تجوید
مصحف تجوید
معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: zip – pdf | تعداد صفحه: مختلف | حجم: 3/14 گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۴

توضیحات:
مجموعه‌ای نفیس و ارزشمند از مصاحف شریف به صورت تجویدی | رعایت کامل قواعد و قوانین علم تجوید در تمامی آیات قرآن کریم به صورت ساده و رنگی

تعداد بازدید کلّ : 339

نام مصحف

تعداد صفحه

حجم

دانلود

مثانی إعجازیه - زبان انگلیسی

۳۰۵ صفحه

۳۰۹ مگابایت

مثانی إعجازیه - زبان عربی

۳۰۵ صفحه

۲۱۸ مگابایت

مصحف - زبان فرانسه

۶۸۱ صفحه

۳۵۰ مگابایت

مصحف - زبان مالزی

۶۷۸ صفحه

۴۲۱ مگابایت

مصحف - زبان انگلیسی 1

۱۲۷۶ صفحه

۶۶۶ مگابایت

مصحف - زبان انگلیسی ۲

۷۱۶ صفحه

۷۲۴ مگابایت

مصحف - زبان عربی

۶۸۵ صفحه

۱۸۷ مگابایت

مصحف بیان التجوید

۶۶۰ صفحه

۳۴۵ مگابایت

فهرست