مصحف شریف
مصحف شریف
مصحف شریف
معرّفی اجمالی

مشخصّات:
فرمت: zip – pdf | تعداد صفحه: مختلف | حجم: 1/20 گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۳

توضیحات:
مجموعه‌ای نفیس و ارزشمند از مصاحف شریف | متن کامل قرآن کریم به صورت ساده و رنگی و در 8 روایت مختلف | با خطوط بسیار زیبای عربی علی الخصوص خطّ شیخ عثمان طه

تعداد بازدید کلّ : 265

نام مصحف

تعداد صفحه

حجم

دانلود

روایت قنبل عن ابن کثیر

۶۰۴ صفحه

۳/۷۴ مگابایت

رنگی - تفکیک 114 سوره

۶۰۴ صفحه

۹۶/۴ مگابایت

روایت دوری عن ابی عمرو

۵۲۱ صفحه

۳۹/۹ مگابایت

روایت سوسی عن ابی عمرو

۶۰۴ صفحه

۴/۹۵ مگابایت

روایت بزی عن ابن کثیر

۶۰۴ صفحه

۹/۹۶ مگابایت

مصحف دار الخیر

۶۳۶ صفحه

۴۳۴ مگابایت

مصحف شمرالی

۵۲۲ صفحه

۹۲/۷ مگابایت

مصحف القراءات

۷۰۶ صفحه

۳۳۷ مگابایت

روایت ورش عن الامام نافع

۵۷۷ صفحه

۳۷/۹ مگابایت

روایت قالون عن الامام نافع

۵۷۷ صفحه

۴۴/۰ مگابایت

روایت شعبه عن عاصم

۶۲۵ صفحه

۲۸/۹ مگابایت

روایت حفص عن عاصم

۶۲۶ صفحه

۲۹/۰ مگابایت

ساده - تفکیک 604 صفحه

۶۰۴ صفحه

۷۱/۵ مگابایت

رنگی - تفکیک 114 سوره

۶۰۴ صفحه

۴/۳۶ مگابایت

فهرست