معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: إدریس عن خلف البزّاز | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۰ ساعت و ۳۶ دقیقه | حجم: ۵۶۶ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 14

یوسف بن نوح احمد
یوسف بن نوح احمد
فهرست