معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: ابن وردان عن أبی جعفر | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۱۹ ساعت و ۳۰ دقیقه | حجم: ۵۳۶ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 14

یوسف بن نوح احمد
یوسف بن نوح احمد
فهرست