معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: دوری عن الکسائی | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۰ ساعت و ۲۳ دقیقه | حجم: ۵۶۰ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 12

یوسف بن نوح احمد
یوسف بن نوح احمد
فهرست