معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: ابن ذکوان عن ابن عامر | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۱ ساعت و ۳۵ دقیقه | حجم: ۵۹۳ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 11

یوسف بن نوح احمد
یوسف بن نوح احمد
فهرست