معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: هشام عن ابن عامر | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۱ ساعت و ۴۳ دقیقه | حجم: ۵۹۶ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 12

  • یوسف بن نوح احمد

    قاری

    یوسف بن نوح احمد

فهرست