معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: خلاد عن حمزه | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۱ ساعت و ۲۵ دقیقه | حجم: ۵۸۸ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 21

یوسف بن نوح احمد
یوسف بن نوح احمد
فهرست