معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: خلف عن حمزه | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۰ ساعت و ۵۵ دقیقه | حجم: ۵۷۴ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 9

  • یوسف بن نوح احمد

    قاری

    یوسف بن نوح احمد

فهرست