معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: سوسی عن أبی عمرو | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۱۸ ساعت و ۵۶ دقیقه | حجم: ۵۲۰ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 9

  • یوسف بن نوح احمد

    قاری

    یوسف بن نوح احمد

فهرست