معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: قنبل عن ابن کثیر | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۱۹ ساعت و ۲۱ دقیقه | حجم: ۵۳۱ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 22

یوسف بن نوح احمد
یوسف بن نوح احمد
فهرست