معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: بزی عن ابن کثیر | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۱۹ ساعت و ۲۲ دقیقه | حجم: ۵۳۲ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 25

یوسف بن نوح احمد
یوسف بن نوح احمد
فهرست