معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: ورش عن نافع | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۲ ساعت و ۴۸ دقیقه | حجم: ۶۲۶ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 31

یوسف بن نوح احمد
یوسف بن نوح احمد
فهرست