معرّفی اجمالی

روایات | یوسف بن نوح احمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: شعبه عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۱ ساعت و ۵۰ دقیقه | حجم: ۶۰۰ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۸/۱۶

بازدید کلّ : 21

  • یوسف بن نوح احمد

    قاری

    یوسف بن نوح احمد

فهرست