معرّفی اجمالی

مجلسی | قاسم رضیعی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۶۴ kbps | مدّت: ۳ ساعت و ۱۷ دقیقه | حجم: ۱۵۲ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۱۰

بازدید کلّ : 24

قاسم رضیعی
قاسم رضیعی
فهرست