معرّفی اجمالی

تلاوات خاشعه | منصور السّالمی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۲۴ دقیقه | حجم: ۲۲/۷ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱/۱۷

بازدید کلّ : 763

منصور السّالمی
منصور السّالمی
فهرست