معرّفی اجمالی

بیوگرافی | منتخب قرّاء جهان اسلام

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۱۵۷ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۲۷

بازدید کلّ : 176

بیوگرافی قرّاء جهان اسلام
بیوگرافی قرّاء جهان اسلام

قرّاء ایرانی | مدّت: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

قرّاء غیر ایرانی | مدّت: ۱ ساعت و ۴۲ دقیقه

فهرست