معرّفی اجمالی

اذان | منتخب مؤذّنین جهان اسلام

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۶۴ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۴۱۶ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۴

بازدید کلّ : 319

منتخب مؤذّنین جهان اسلام
منتخب مؤذّنین جهان اسلام

مؤذّنین ایرانی | مدّت: ۲ ساعت و ۲۱ دقیقه

مؤذّنین غیر ایرانی | مدّت: ۵ ساعت و ۳۰ دقیقه

فهرست