معرّفی اجمالی

آواها و نواها | سلیم مؤذّن زاده اردبیلی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۹۶ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۱/۵۹ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۳/۱

بازدید کلّ : 28

سلیم مؤذّن زاده اردبیلی
سلیم مؤذّن زاده اردبیلی

گلچین ۱۳۹۲ | مدّت: ۲ ساعت و ۴۳ دقیقه

گلچین ۱۳۸۹ | مدّت: ۳ ساعت و ۳۷ دقیقه

گلچین ۱۳۶۴ | مدّت: ۱۰ ساعت و ۳۶ دقیقه

گلچین ۱۳۶۳ | مدّت: ۴ ساعت و ۳۰ دقیقه

گلچین ۱۳۶۲ | مدّت: ۹ ساعت و ۶ دقیقه

فهرست