معرّفی اجمالی

آواها و نواها | سیّد طالع برادیگاهی باکوئی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۲۵/۴ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۲/۳۱

بازدید کلّ : 51

سیّد طالع برادیگاهی باکوئی
سیّد طالع برادیگاهی باکوئی

آلبوم گلیرم کربلا | مدّت: ۲۷ دقیقه

فهرست