معرّفی اجمالی

آواها و نواها | غلام کویتی پور

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۱۲۱ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱/۱۱

بازدید کلّ : 57

غلام کویتی پور
غلام کویتی پور

آلبوم غریبانه ۱ | مدّت: ۵۱ دقیقه

آلبوم غریبانه ۲ | مدّت: ۳۳ دقیقه

آلبوم خاموش | مدّت: ۴۷ دقیقه

فهرست