معرّفی اجمالی

آواها و نواها | هانی محفوظ

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۲۶۷ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱/۵

بازدید کلّ : 62

هانی محفوظ
هانی محفوظ

آلبوم نذور | مدّت: ۵۶ دقیقه

آلبوم عذر الهوی | مدّت: ۵۲ دقیقه

آلبوم راحله | مدّت: ۱ ساعت و ۱۰ دقیقه

آلبوم إیثار | مدّت: ۴۶ دقیقه

آلبوم إنسان | مدّت: ۱ ساعت و ۴ دقیقه

فهرست