معرّفی اجمالی

آواها و نواها | باسم الکربلائی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۶۴ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۱/۱۲ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱/۳

بازدید کلّ : 165

باسم الکربلائی
باسم الکربلائی

آلبوم یفرحون لفرحنا | مدّت: ۴۴ دقیقه

آلبوم یا محمّد | مدّت: ۴۸ دقیقه

آلبوم یا مهدینه | مدّت: ۴۴ دقیقه

آلبوم هل شعبان | مدّت: ۲۴ دقیقه

آلبوم نحبّ العسکریین | مدّت: ۵۰ دقیقه

آلبوم میلاد و أعیاد | مدّت: ۴۵ دقیقه

آلبوم میلاد الفرج | مدّت: ۴۷ دقیقه

آلبوم من أنت | مدّت: ۴۵ دقیقه

آلبوم لوحه عشق | مدّت: ۵۲ دقیقه

آلبوم صلوات ۱ | مدّت: ۱ ساعت و ۲ دقیقه

آلبوم صلوات ۲ | مدّت: ۵۶ دقیقه

آلبوم صلوات ۳ | مدّت: ۴۷ دقیقه

آلبوم ریحانه | مدّت: ۱ ساعت و ۳ دقیقه

آلبوم روح و خواطر | مدّت: ۱ ساعت و ۵ دقیقه

آلبوم ذهب | مدّت: ۱ ساعت و ۱ دقیقه

آلبوم زهراء یا سندی | مدّت: ۵۲ دقیقه

آلبوم خلینی اغرد للعشق | مدّت: ۲۰ دقیقه

آلبوم حلم شاعر | مدّت: ۵۹ دقیقه

آلبوم تهانینا ۱ | مدّت: ۴۵ دقیقه

آلبوم تهانینا ۲ | مدّت: ۴۹ دقیقه

آلبوم أیّامکم سعیده ۱ | مدّت: ۵۸ دقیقه

آلبوم أیّامکم سعیده ۲ | مدّت: ۵۵ دقیقه

آلبوم أنت العلیّ | مدّت: ۱ ساعت و ۱۵ دقیقه

آلبوم افرح یالمحبّ | مدّت: ۵۰ دقیقه

آلبوم ۱۴ نور | مدّت: ۱ ساعت و ۸ دقیقه

آلبوم مناجاتی | مدّت: ۱ ساعت و ۸ دقیقه

آلبوم المقابر (سمفونیک) | مدّت: ۴۷ دقیقه

آلبوم باسم | مدّت: ۱ ساعت و ۱۶ دقیقه

آلبوم کنت و لا زلت | مدّت: ۱ ساعت و ۱۴ دقیقه

آلبوم تزورونی | مدّت: ۱ ساعت و ۵ دقیقه

فهرست