معرّفی اجمالی

آواها و نواها | اباذر الحلواجی

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۹۶ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۴۰۲ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۹/۱/۲

بازدید کلّ : 96

اباذر الحلواجی
اباذر الحلواجی

آلبوم أمل | مدّت: ۵۹ دقیقه

آلبوم أوتار | مدّت: ۱ ساعت و ۱۷ دقیقه

آلبوم رسائل | مدّت: ۴۹ دقیقه

آلبوم نداء | مدّت: ۴۶ دقیقه

آلبوم الطّفل الحسینی | مدّت: ۵۶ دقیقه

آلبوم قانون | مدّت: ۴۲ دقیقه

آلبوم قصّه | مدّت: ۴۹ دقیقه

آلبوم ملاحم | مدّت: ۴۷ دقیقه

آلبوم صیحات المواکب | مدّت: ۵۳ دقیقه

فهرست