معرّفی اجمالی

آواها و نواها | عبد القادر قوزع

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: مختلف | حجم: ۱۵۰ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۳

بازدید کلّ : 160

عبد القادر قوزع
عبد القادر قوزع

آلبوم الله یحبّک | مدّت: ۴۲ دقیقه

آلبوم حن الفؤاد | مدّت: ۴۷ دقیقه

آلبوم قمری الحزین | مدّت: ۳۶ دقیقه

آلبوم کلمات ۲۰۰۸ | مدّت: ۳۷ دقیقه

فهرست