معرّفی اجمالی

اناشید | عبد القادر قوزع | آلبوم کلمات ۲۰۰۸

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۳۷ دقیقه | حجم: ۳۴/۶ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۰

بازدید کلّ : 47

آلبوم کلمات 2008
آلبوم کلمات ۲۰۰۸
فهرست