معرّفی اجمالی

تعلیم صوت و لحن | مقام عجم 

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۶۴ kbps | مدّت: ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه | حجم: ۶۹/۶ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۲۱

بازدید کلّ : 27

آموزش مقام عجم
آموزش مقام عجم
فهرست