معرّفی اجمالی

تعلیم صوت و لحن | مقام صبا

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۶۴ kbps | مدّت: ۱ ساعت و ۲۴ دقیقه | حجم: ۶۶/۹ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۲۱

بازدید کلّ : 38

آموزش مقام صبا
آموزش مقام صبا
فهرست