معرّفی اجمالی

تعلیم صوت و لحن | مقام رست

مشخصّات:
فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ – ۶۴ kbps | مدّت: ۱ ساعت و ۵۷ دقیقه | حجم: ۹۱/۴ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۲۱

بازدید کلّ : 54

آموزش مقام رست
آموزش مقام رست
فهرست