معرّفی اجمالی

تلاوات ترجمه | زبان اندونزی | ابراهیم بن الأخضر القیم | جزء ۳۰ کامل

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۸۰ kbps | مدّت: ۲ ساعت و ۷ دقیقه | حجم: ۷۲/۸ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۴

بازدید کلّ : 44

ابراهیم بن الأخضر القیم
ابراهیم بن الأخضر القیم
فهرست