معرّفی اجمالی

تلاوات ترجمه | زبان آلمانی | عبد الله بن علی بصفر | جزء ۳۰ کامل

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۸۰ kbps | مدّت: ۱ ساعت و ۴۴ دقیقه | حجم: ۵۹/۶ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۷/۱۴

بازدید کلّ : 47

عبد الله بن علی بصفر
عبد الله بن علی بصفر
فهرست