معرّفی اجمالی

تلاوات تحقیق | عبد الرّزّاق بن عبطان الدّلبمی | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۵۲ ساعت و ۲۵ دقیقه | حجم: ۲/۸۱ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۳

بازدید کلّ : 48

عبد الرّزّاق بن عبطان الدّلبمی
عبد الرّزّاق بن عبطان الدّلبمی
فهرست