معرّفی اجمالی

تلاوات تحقیق | مصطفی المرسی اسماعیل | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۷۸ ساعت و ۵۲ دقیقه | حجم: ۴/۲۳ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۶/۳۱

بازدید کلّ : 256

مصطفی المرسی اسماعیل
مصطفی المرسی اسماعیل
فهرست