معرّفی اجمالی

تلاوات تحقیق | محمّد صدّیق المنشاوی | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۶۲ ساعت و ۶ دقیقه | حجم: ۳/۳۳ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

بازدید کلّ : 4,527

محمّد صدّیق المنشاوی
محمّد صدّیق المنشاوی
فهرست