معرّفی اجمالی

تحقیق | محمّد صدّیق منشاوی | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۶۲ ساعت و ۶ دقیقه | حجم: ۳/۳۳ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۹

بازدید کلّ : 4,215

محمّد صدّیق منشاوی
محمّد صدّیق منشاوی
فهرست