معرّفی اجمالی

تلاوات تحقیق | محمود علی البنّاء | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۶۸ ساعت و ۲ دقیقه | حجم: ۳/۶۵ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱۱

بازدید کلّ : 422

محمود علی البنّاء
محمود علی البنّاء
فهرست