معرّفی اجمالی

تلاوات تحقیق | محمود خلیل الحصری | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۶۲ ساعت و ۲۵ دقیقه | حجم: ۳/۳۴ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۷

بازدید کلّ : 637

محمود خلیل الحصری
محمود خلیل الحصری
فهرست