معرّفی اجمالی

تحقیق | محمود خلیل حصری | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۶۲ ساعت و ۲۵ دقیقه | حجم: ۳/۳۴ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۷

بازدید کلّ : 564

محمود خلیل حصری
محمود خلیل حصری
فهرست