معرّفی اجمالی

تلاوات تحقیق | عبد الباسط محمّد عبد الصّمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۶۰ ساعت و ۵۶ دقیقه | حجم: ۳/۲۶ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۶

بازدید کلّ : 361

عبد الباسط محمّد عبد الصّمد
عبد الباسط محمّد عبد الصّمد
فهرست