معرّفی اجمالی

تحقیق | عبدالباسط محمّد عبدالصّمد | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۶۰ ساعت و ۵۶ دقیقه | حجم: ۳/۲۶ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۶

بازدید کلّ : 290

عبدالباسط محمّد عبدالصّمد
عبدالباسط محمّد عبدالصّمد
فهرست