معرّفی اجمالی

تلاوات تحقیق | کریم منصوری | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۲۸ kbps | مدّت: ۶۵ ساعت و ۲۴ دقیقه | حجم: ۳/۵۰ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۵

بازدید کلّ : 316

کریم منصوری
کریم منصوری
فهرست