معرّفی اجمالی

تحدیر | عبد الله خیّاط | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۱۹ ساعت و ۳۶ دقیقه | حجم: ۵۳۹ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۳/۲۸

بازدید کلّ : 92

عبد الله خیّاط
عبد الله خیّاط
فهرست