معرّفی اجمالی

تحدیر | عبد الودود مقبول حنیف | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۱۸ ساعت و ۲۵ دقیقه | حجم: ۵۰۶ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۲/۹

بازدید کلّ : 429

عبد الودود مقبول حنیف
عبد الودود مقبول حنیف
فهرست