معرّفی اجمالی

تحدیر | یاسر سلامه | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۱۷ ساعت و ۷ دقیقه | حجم: ۴۷۰ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۱/۱

بازدید کلّ : 122

یاسر سلامه
یاسر سلامه
فهرست