معرّفی اجمالی

تحدیر | احمد دبّاغ | تفکیک ۳۰ جزء

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۹۶ kbps | مدّت: ۱۷ ساعت و ۴۰ دقیقه | حجم: ۷۲۷ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

بازدید کلّ : 294

احمد دبّاغ
احمد دبّاغ
فهرست