معرّفی اجمالی

تحدیر | معتزّ آقائی | تفکیک ۳۰ جزء

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۱۶ ساعت و ۴۱ دقیقه | حجم: ۴۵۸ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۷/۱۰/۲۸

بازدید کلّ : 112

معتزّ آقائی
معتزّ آقائی
فهرست