معرّفی اجمالی

ترتیل | حسن محمّد صالح | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۱۱۲ kbps | مدّت: ۲۷ ساعت و ۴۳ دقیقه | حجم: ۱/۳۰ گیگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲

بازدید کلّ : 24

حسن محمّد صالح
حسن محمّد صالح
فهرست