معرّفی اجمالی

ترتیل | خلیفه الطّنیجی | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۵۶ kbps | مدّت: ۲۷ ساعت و ۱۸ دقیقه | حجم: ۶۵۶ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۱۰/۲

بازدید کلّ : 19

خلیفه الطّنیجی
خلیفه الطّنیجی
فهرست