معرّفی اجمالی

ترتیل | صلاح بو خاطر | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۳ ساعت و ۳۶ دقیقه | حجم: ۶۴۸ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۲۱

بازدید کلّ : 21

صلاح بو خاطر
صلاح بو خاطر
فهرست