معرّفی اجمالی

ترتیل | شیرزاد عبد الرّحمن طاهر | تفکیک ۱۱۴ سوره

مشخصّات:
روایت: حفص عن عاصم | فرمت: mp3 | کیفیّت: ۶۴ kbps | مدّت: ۲۸ ساعت و ۵۴ دقیقه | حجم: ۷۹۴ مگابایت | تاریخ انتشار: ۱۳۹۸/۹/۱۹

بازدید کلّ : 24

شیرزاد عبد الرّحمن طاهر
شیرزاد عبد الرّحمن طاهر
فهرست